Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Deelrapportage eWitness

Publication files not online:

Author: Jong, J.G.M. de · Kranenborg, K. · Stel, I.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 523601
Report number: TNO 2015 R10320
Keywords: Criminology · Human & Operational Modelling · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Goed getuigenverhoor vergt veel intelligence- en opsporingscapaciteit die in de meeste gevallen onvoldoende beschikbaar is. Uitstel van verhoor tot dagen of weken leidt tot het verlies van belangrijke informatie en beïnvloeding van de authentieke herinnering van getuigen. Daarbij is er onvoldoende trainingscapaciteit beschikbaar voor het bijhouden van interviewvaardigheden die cruciaal zijn voor het aanspreken van herinneringen aan gebeurtenissen. Dit is direct van invloed op de lengte van opsporings- en intelligenceonderzoeken en de kwaliteit van getuigenverklaringen in het procesdossier. De eWitness richt zich op bescherming van de authentieke herinnering van getuigen in verhoorsituaties. Essentiële instructies voor het verkrijgen van een spontaan verhaal worden geautomatiseerd en de negatieve invloed van de verhoorder op dit cruciale gedeelte van het verhoor wordt weggenomen. Daarbij maakt de eWitness het mogelijk om versneld en gelijktijdig van veel getuigen een spontaan verhaal te verkrijgen, bijvoorbeeld in geval van een gijzeling, terroristische aanslag of andere grootschalige incidenten. Binnen dit project is in samenwerking Politie Noord-Holland door TNO een functioneel prototype van de eWitness ontwikkeld, waarbij gebruik is gemaakt van de ‘situated Cognitive Engineering’ (sCE) methode. De onderzoeksvraag is hoe je een applicatie kunt ontwikkelen, waarbij een getuige zelfstandig een zo uitgebreid mogelijk spontaan verhaal kan vertellen en vastleggen, waarbij de authentieke herinnering zoveel mogelijk bewaard wordt, ongewenste invloeden van een verhoorder worden uitgesloten, en bovendien niet geremd wordt door de afwezigheid van een echte gesprekspartner. Het ontwikkelde functionele prototype is een applicatie waarbij de getuige instructies krijgt, geholpen wordt in het terughalen van de herinnering, en zelfstandig zijn/haar spontane verhaal kan vastleggen in combinatie van het tekenen van de situatie. De verhoorder kan op afstand de getuigenverklaring volgen en het spontane verhaal in beeld en geluid terugspoelen en als een film afspelen o.a. zodat deze tijdens het opvolgende getuigeninterview gebruikt kan worden. In samenwerking met Politie zijn vier testcondities geïmplementeerd in het prototype waarmee verschillende vormen voor het terughalen van de herinnering kunnen worden beproefd. Na de ontwikkeling van het prototype zijn de verschillende condities door Politie Noord-Holland met eindgebruikers (getuigen en rechercheurs) beproefd. Tot slot geeft dit rapport een doorkijkje naar mogelijkheden voor implementatie van de eWitness in de praktijk.