Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verschil in toetsmethoden plooigevoelige elementen

Publication files not online:

Author: Maljaars, J. · Tjepkema, D.C.
Type:article
Date:2012
Source:Bouwen met Staal, September, 228, 43, 42-47
Identifier: 463818
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Plaatvelden met een grote breedtedikteverhouding, zoals de lijven van slanke, hoge liggers, kunnen plooigevoelig zijn. Voor de constructeur is het van belang om de weerstand van zulke plaatvelden te kunnen bepalen, De Nederlandse TGB 1990-serie kent twee toetsmethoden voor deze plaatvelden (doorsnedeklasse 4). Ook de Eurocode 3 kent er twee. Ondanks dezelfde naamgeving hebben twee van deze toetsmethoden verschillende theoretische achtergronden. Alle vier de methoden zijn vergeleken voor een grote range aan l- en T-profielen. De verschillen in weerstand blijken significant, met name voor ongesteunde plaatvelden