Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Uniform MMI ontwerp voor (centrale) bediening van beweegbare bruggen en sluizen

Publication files not online:

Author: Rypkema, J.A. · Schilder, C.M.C. · Kranenborg, K. · Groenewegen, P.L.M.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 431831
Report number: TNO-DV 2011 C167
Keywords: Ergonomics · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Binnen Rijkswaterstaat vindt een steeds verdere centralisatie plaats van de bediening van beweegbare bruggen en sluizen. Dit betekent dat bedienaren meerdere objecten tegelijk op afstand bedienen. Eenduidigheid in de Mens-Machine Interface (MMI) is een voorwaarde om snel tussen objecten te kunnen schakelen en fouten in de bediening te voorkomen. Doel van dit project is om een uniform MMI ontwerp op te leveren, dat op landelijk niveau kan worden ingezet bij centrale en lokale bediening.