Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trilling voorspellen en dempen

Publication files not online:

Author: Geurts, C.P.W. · Sanchez Gomez, S. · Bentum, C.A. van · Dijk, S.A. van
Type:article
Date:2015
Source:Bouwen met staal, Februari, 243, 48, 52-57
Identifier: 523296
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructures · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SD - Structural Dynamics · TS - Technical Sciences

Abstract

Een model ontwikkelen waarmee op basis van eigenschappen van de verschillende onderdelen in een gebouw de demping kan wworden voorspeld, is het doel van een recent gestart (promotie-)onderzoek aan de TU Delft. Behalve experimenteel onderzoek op laboratoriumschaal, staan metingen gepland bij Nederlandse hoogbouw. Dit artikel gaat in op de huidige stand der kennis in Nederland