Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU

Author: Goudswaard, A. · Leede, J. de · Hooff, M. van · Brugman, T. · Klein Hesselink, J. · Leeuw, M. de · Rhijn, J.W. van · Gruyters, R.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 409187
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit