Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De kracht van gesubsidieerde werknemers

Author: Hazelzet, A. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Sociaal bestek, 3, 70, 22-26
Identifier: 278221
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Gemeentelijk beleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmobiliteit · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Bevordering van herscholing of omscholing

Abstract

Een aantal jaren geleden is de Wiw- en ID-regeling afgeschaft omdat die onvoldoende resulteerde in uitstroom van gesubsidieerde krachten naar regulier werk. In de heftige discussie naar aanleiding van deze afschaffing werd niet betrokken dat een belangrijke aantal gesubsidieerde krachten kansen op regulier werk is misgelopen, juist door gebrek aan aandacht voor uitstroom bij gemeenten. Dit is de conclusie van een TNO onderzoek naar het perspectief op werk onder meer dan 100 gesubsieerde werknemers van een middelgrote gemeente. De methodologie en resultaten van dit onderzoek worden in dit artikel besproken. De vaststelling van het perspectief op regulier bestond uit een analyse van de combinatie van twee aspecten: 1. het functioneren in de gesubsieerde baan; de psychosiciale en persoonlijke problematiek. Deze combinatie resulteerde in vier perspectieven op werk: van 'groot' tot 'nader te bepalen'. Verdere analyses wezen uit dat bij de groep 'Perspectief groot' de focus en gerichtheid op ontwikkeling en het vinden van werk bij zowel de kansrijken zelf als bij de gemeente onvoldoende aanwezig was. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2008,nr.3.