Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lichamelijke vermoeidheid, fitheid en presteren

Author: Looze, M.P. de · Rhijn, J.W. van
Type:bookPart
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Dhondt, S.Vaas, F., Waardevol werk: van arbeidskwaliteit naar sociale innovatie, 57-66
Identifier: 278673
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Diverse trends in arbeid maken dat ons bewegingpatroon verandert. In veel sectoren (kantoren, maakindustrie, transport) bewegen we nog maar weinig, zijn de resterende bewegingen repeterend en monotoon van aard en blijft de krachtsinspanning laag. Niettemin leidt dit type activiteit tot lichamelijke vermoeidheid. Wij betogen in dit hoofdstuk dat we met het beperken van de vermoeidheid door bijvoorbeeld slim te pauzeren of door taakroulatie, de arbeidsprestatie kunnen bevorderen en tegelijkertijd potentiële gezondheidsklachten kunnen voorkomen.