Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Maximal oxygen uptake during cycling is reduced in moving environments : consequencies for motion-induced fatigue

Publication files not online:

Author: Wertheim, A.H. · Kemper, H.C.G. · Heus, R.
Type:article
Date:2002
Source:Ergonomics, 3, 45, 186-202
Identifier: 10439
doi: doi:10.1080/00140130110116623
Keywords: Sports · movement · oxygen uptake · Graded exercise test · GXT · Motion · Oxygen consumption · Workload · Ships · Moving environments · Oxygen · cycling · exercise test · exhaustion · fatigue · female · mathematical computing · motion · movement perception · oxygen consumption · physical activity · rest · ship · simulator · workload · Anthropometry · Data Collection · Fatigue · Respiratory Physiology · Ships · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Fysieke arbeidsbelasting · Scheepsbouw · Schepen · Zeescheepvaart · Vermoeidheid · Fysieke belasting

Abstract

Een nieuwe methode is gevonden om lichamelijke vermoeidheid te meten in bewegende omgevingen. De methode houdt in dat de Maximaaltest, die daar onderdeel van is, niet in een stlstaande maar in een bewegende omgeving moet worden afegnomen.