Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De WEBA-methodiek : Een instrument voor het beoordelen van kwaliteit van de arbeid

Attachments

Author: Pot, F.D. · Christis, J.H.P. · Fruytier, B.G.M. · Kommers, H. · Middendorp, J. · Peeters, M.H.H. · Vaas, F.
Type:report
Date:1992
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg
Source:herz herdr
Identifier: 514300
Report number: 90.060
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Beroepsziekten · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Stress · Geestelijke overbelasting · On-the-job-leren · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland

Abstract

Een studie uitgevoerd iov het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directoraat-Generaal van de Arbeid) ivm de optimalisatie van het welzijnsartikel in de Arbeidsomstandighedenwet.