Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Literatuuronderzoek : een handleiding voor de opzet en de uitvoering van literatuuronderzoek

Author: Dam, J. · Ouwehand, L.M. · Williams, D.M.
Type:report
Date:1993
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 168110
Keywords: Workplace · Literatuuronderzoek · Arbodiensten deskundige diensten · Verzekringsgeneeskundig onderzoek

Abstract

Deze handleiding dient voor de opzet en de uitvoering van literatuuronderzoek ten behoeve van arbo-deskundigen. In hoofdstuk 1 wordt een model in zijn geheel besproken waarop deze handleiding gebaseerd is. Het is bedoeld als een overzicht van de volgende stappen die in de hoofdstukken erna achtereenvolgens aan de orde komen: (2) voorbereiding, (3) zoeken, (4) analyseren en (5) schrijven. Het model is voorzien van terugkoppelingsmechanismen per fase (hoofdstuk).