Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Samenwerking in gelamineerd glas

Publication files not online:

Author: Bos, B. · Dortmans, L.J.M.G. · Piers, A.J.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Eindhoven
Institution: Technisch Physische Dienst TNO-TH
Identifier: 452032
Report number: DMP-RPT-03-0192
Keywords: Materials

Abstract

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van samenwerking in glasplaten als functie van temperatuur en tijd onder condities die relevant zijn voor gebruik. Hiertoe zijn doorbuigingsmetingen gedaan aan glasplaten onder verschillende oplegcondities en temperaturen. Daarnaast is een mathematisch model opgesteld voor de doorbuiging van een gelamineerde glasplaat. De resultaten van de experimenten zijn vergeleken met de voorspellingen van het model. Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over de mate van samenwerking, en de effecten die dat heeft op doorbuigingen en spanningen. De uitgevoerde experimenten worden beschreven in hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de mathematische modellering, in de vergelijking van de modellen met de metingen.In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken.