Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkdruk in de contractcatering in 2000

Author: Willemsen, M. · Nuyens, M. · Gründemann, R.W.M.
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170280
Report number: 4446/3590173/wim/stm
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Psychische arbeidsbelasting · Horecabedrijven · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Stress · Restaurants

Abstract

In 1994 en 1998 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werkdruk in de contractcatering. Partijen hebben naar aanleiding daarvan besloten actie te ondernemen. In 2000 volgde dan opnieuw een onderzoek dat tot doel had de volgende vragen te beantwoorden: Hoe is de werkdruk in de contractcatering in 2000? Is de beoogde daling van klachten bereikt? Geldt dit resultaat voor alle functiegroepen? De onderzoekers komen tot de conclusie dat er twee tegengestelde ontwikkelingen zijn. Ten eerste zien we een daling op alle somscores. Aan de andere kant zien we dat de werknemers in de directe vragen over veranderingen aangeven dat de werkdruk is toegenomen en dat de veranderingen op de locatie vooral te maken hebben met een uitbreiding van de werkzaamheden door een toename van het aantal gasten, een uitbreiding van het assortiment of een krappe personeelsbezetting. Uit de cijfers blijkt verder dat de werkdruk in de catering nog steeds te hoog is. Er blijven tal van kansen liggen om de werkdruk te verlagen. Wanneer de in de CAO vastgelegde maatregelen geïntensiveerd worden zal de positieve ontwikkeling doorgetrokken kunnen worden en de werkdruk in de catering verder kunnen dalen.