Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Spectral and temporal aspects in the annoyance caused by low frequency sounds

Publication files not online:

Author: Vos, J. · Houben, M.M.J. · Vercammen, M.L.S.
Type:article
Date:2010
Source:NAG Nederlands akoestisch genootschap journaal, Mei, 192
Identifier: 409738
Keywords: Acoustics and Audiology · Amplitude modulatie · Hinderbeoordeling · Energetische summatie · Beoordelingsprocedure · Noise annoyance

Abstract

Voor de ontwikkeling van een beoordelingssysteem voor laagfrequent geluid werd een onderzoek gedaan naar spectrale en temporele aspecten in de hinder van deze geluiden. Uit de resultaten bleek dat de hinder beter kan worden voorspeld door het A-gewogen totale geluidniveau dan door de 1/3-octaafband met het hoogste geluidniveau. Verder bleek dat snelle fluctuaties wel, maar langzame variaties in het geluidniveau niet tot extra hinder leiden,