Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De aanstellingskeuring : een selectie-instrument ?

Author: Kort, W.L.A.M. de
Type:book
Date:1988
Publisher: Min. SZW, Arbeidsinspectie DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 163115
Report number: Ser. 4, S 53
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid

Abstract

Literatuuroverzicht betreffende de vraag of de aanstellingskeuring geschikt is als selectie instrument, bestaande uit 2 delen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op algemene aspecten van de aanstellingskeuringen : basale uitgangspunten, doelstellingen en een enkele opmerking over juridische en economische aspecten. In het tweede deel komen meer specifieke onderwerpen aan de orde zoals onderdelen van de aanstellingskeuring. Het blijkt dat vanuit de literatuur weinig argumenten aangeleverd worden om de aanstellingskeuring als selectieinstrument te hanteren, maar het vraagstuk verdient verdere aandacht. Preplacement worker testing : a selection criterion.