Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Blijvend investeren in ontwikkeling

Publication files not online:

Author: Stubbé, H.E. · Dirksen, G.
Type:article
Date:2013
Source:Onderwijs & Ontwikkeling, 6, 33-38
Identifier: 493949
Keywords: Training · Healthy Living · Human Performances · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Gewoon goed zijn in je vak is tegenwoordig niet meer voldoende. Wie doet nog precies hetzelfde werk als pakweg vier jaar geleden? Ook vakmensen zullen moeten blijven werken aan hun ontwikkeling, om duurzaam inzetbaar te blijven en optimaal te presteren. Wat hebben ze daarvoor nodig?