Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003

Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M. · Hopman-Roxk, M.
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid
Identifier: 174835
ISBN: 90-5986-105-1
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Fysieke arbeidsbelasting · GVO · Sport · Lichaamsgewicht · Kosten van de gezondheidszorg · Hart-en vaatziekten · Chronisch zieken

Abstract

Sinds 1997 wordt tweejaarlijks een Trendrapport Bewegen en Gezondheid uitgegeven. Doel ervan is een actueel beeld te geven van recente onderzoeksresultaten op het brede terrein van bewegen en gezondheid. Ook in dit vierde rapport is gekozen voor een beperking tot twee thema's. Het eerste thema gaat over de mate waarin Nederlanders (moeten) bewegen, hun eigen perceptie daarvan en de gezondheids- en economische voordelen van beweging(stimulering). Het tweede thema gaat over de eventuele negatieve gevolgen van bewegen in de vorm van sportblessures en mogelijkheden deze te voorkomen.