Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een virtuele bibliotheek voor arbo en sociale zekerheid

Author: Dijk, F. van · Reinders, G. · Schaafsma, F. · Spreeuwers, D. · Hulshof, C. · Abspoel, M. · Vlek, F. · Verbeek, J.
Type:article
Date:2003
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 12, 11, 368-372
Identifier: 276995
doi: doi:10.1007/BF03073951
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Internet · Documentaire informatie · Bibliotheken · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

De professionals in arbodiensten en UWV hebben een betere informatie-infrastructuur nodig omdat hoogwaardige kennis noodzakelijk is voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het gaat hierbij om de internationale literatuur op het terrein van arbeid en gezondheid en sociale zekerheid, de Nederlandse literatuur, richtlijnen, good practices, goede websites, juridische en educatieve informatie. In de huidige praktijk is de toegankelijkheid hiervan niet goed geregeld. Voorzieningen zoals bestaande intranetten van arbodiensten, zijn ontoereikend. De kloof met de wetenschappelijke wereld en met de technische mogelijkheden wordt snel groter. Arbodiensten en UWV lopen hierbij een risico van klachten en procedures betreffende de kwaliteit van de zorg en diensten. Een landelijke aanpak is nodig in aanvulling op noodzakelijke initiatieven van arbodiensten en UWV. In dit artikel wordt een schets gegeven van een infrastructuur met bijzondere aandacht voor een virtuele bibliotheek voor arbo en sociale zekerheid. Geadviseerd wordt dat arbodiensten, UWV, overheid en wetenschap de handen ineenslaan om op korte termijn betere voorzieningen te realiseren.