Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Author: Monhangoo, A. · Buitendijk, S.E. · Macklon, N.
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 4, 34, 43-45
Identifier: 538713
Keywords: Health

Abstract

Vrouwen die bevallen zijn na een vruchtbaarheids- behandeling hebben vergeleken met vrouwen die bevallen zijn na spontane conceptie een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals perinatale sterfte, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en aangeboren afwijkingen. Vruchtbaarheidsbehandelingen leiden ook vaker tot meerlingzwangerschappen. De prevalentie van vruchtbaarheidsbehandelingen is daarmee een belangrijke indicator voor perinatale problemen. Het is aannemelijk dat het percentage vrouwen bevallen na vruchtbaarheidsbehandelingen de komende jaren in Europa verder zal toenemen als gevolg van de nog steeds toenemende maternale leeftijd. Ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen en uit- breiding van indicaties zoals pre-implantatie genetische diagnostiek en fertiliteitspreservatie zal het percentage vrouwen dat bevalt na vruchtbaarheidsbehandelingen verder doen toenemen. In dit hoofdstuk wordt het percentage vrouwen dat bevalt na vruchtbaarheidsbehandelingen in Nederland vergeleken met dat in andere Europese landen.