Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Fysiologische en psychische en gezondheidseffecten van planten in de werksituatie op de gezondheid en het welbevinden van werknemers : een literatuurstudie

Author: Klein Hesselink, J. · Loomans, M. · Groot, E. de · Kremer, A.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 176227
Report number: 21573/018.10311
Keywords: Workplace · Arbeidsmilieu · Gezondheid · Arbeidsomstandigheden · Welzijn · Psychische faktoren op arbeid

Abstract

Mensen reageren over het algemeen positief op planten in de werksituatie. Ze voelen zich prettiger en ervaren minder stress in een zo'n omgeving. Bloemen en planten zijn ook steeds meer een integraal onderdeel van de inrichting van een gezonde werkplek. Inmiddels is er een aanzienlijke hoeveelheid literatuur over dit onderwerp verschenen. TNO Bouw en Ondergrond en TNO Kwaliteit van Leven hebben nu een literatuurstudie gedaan naar de fysiologische effecten van planten in de werksituatie en naar de psychische en gezondheidseffecten van planten in de omgeving van de werkende mens. Het blijkt dat planten bijdragen aan de verbetering van het binnenmilieu. Ze zijn ook in staat om de lucht te filteren van stofdeeltjes en schadelijke stoffen, zoals formaldehyde en benzeen. Zij kunnen ook zorgen voor een verbetering van de akoestiek. In het rapport worden eerst de fysiologische effecten van planten op het werk beschreven, daarna wordt gekeken naar de psychische en gezondheidseffecten. Er zijn sterke aanwijzingen voor het bestaan van gunstige effecten van planten in de werksituatie op de luchtkwaliteit, de omgevingscondities, de gezondheid en het welbevinden van werknemers. Er zijn nauwelijks ongunstige effecten gevonden. Wel zijn de effecten relatief klein, maar daar staat tegenover dat er weer vrij veel kleine effecten zijn. Het rapport staan ook aanbevelingen voor het plaatsen van planten op het werk en voor verder onderzoek.