Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Taskomat : evaluation of a computerized test battery

Publication files not online:

Author: Boer, L.C.
Type:article
Date:1995
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:Proceedings of the 36th Conference of the International Military Testing Association, Rotterdam 25-27 October 1994, 283 - 288
Identifier: 8262
Keywords: Defence · selection · human performance · military · personnel selection

Abstract

Het artikel geeft een overzicht van de Taskomat als instrument voor personeelsselectie (buiten beschouwing blijft de Taskomat als instrument voor "psychologische fitheid") Geconcludeerd wordt dat de functieleer een goede basis geeft om nieuwe tests te ontwikkelen.