Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Samen afspraken maken over arbeidsrelaties : mythe of werkelijkheid

Publication files not online:

Author: Oeij, P. · Huiskamp, R. · Goudswaard, A. · Kwakkelstein, T. · Nauta, A.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:M & O : Tijdschrift voor Management en Organisatie, 1, 59, 25-40
Identifier: 277228
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden

Abstract

Het is te verwachten dat met de voortschrijdende individualisering steeds meer medewerkers en leidinggevende samen individuele afspraken maken over de arbeidsrelatie. Recent vragenlijstonderzoek doet vermoeden dat deze zelfregulering meer voorkomt dan voorheen. Maar uit twee casestudies blijkt dat de invloed van medewerkers zich beperkt tot werktijden en opleiding. Over beloning en prestatie hebben zij nauwelijks onderhandelingsruimte. De controle over zelfsturing ligt in sterke mate bij het management. In beide organisaties verschoof de arbeidsrelatie van een standaard vaste arbeidsrelatie aanvankelijk in de richting van een meer marktachtige opdrachtrelatie. Recentelijk tenderen deze arbeidsrelaties weer naar standaardrelaties. Geconcludeerd wordt dat er een risico is dat arbeidsrelaties conflictrelaties worden als het management geen rekening houdt met de persoonlijke identiteit en het zelfbeeld van medewerkers.