Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

Author: Simons, R · Valk, P.
Type:article
Date:2006
Source:TNO magazine Defensie en Veiligheid, maart, 6-7
Identifier: 156532
Keywords: Workplace · Ogen · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Rust · Slaap · Vermoeidheid · Bioritme · Biologische klok · Opmerkzaamheid · Alertness · Sensoren

Abstract

Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het biologische lichaamsritme en matige slaapfaciliteiten kunnen leiden tot slaapgebrek, op zijn beurt leidend tot ernstige vermoeidheid met nadelige effecten op fitheid, prestaties en alertheid als resultaat. Militaire operaties zijn 24-uurs activiteiten, waarbij vaak 's nachts moet worden gewerkt en overdag geslapen. De biologische lichaamsklok dicteert echter overdag ‘waken' en 's nachts ‘slapen'. De kwaliteit van de slaap wordt bovendien ongunstig beïnvloed door bedrijvigheid en lawaai in de omgeving en factoren als hitte of koude. Het doel van het TNO onderzoek is om de waakzaamheid en het functioneren te waarborgen, niet zozeer om de werkperiode te verlengen. Onder zocht is het nut van zogenoemde ‘power naps' – slaapperioden van minder dan 2 uur is, die men kan inlassen om weer voldoende energie op te doen – al bewezen bij verkeersvliegers. Het effect van zo'n kort slaapje is echter van korte duur en te beschouwen als noodmaatregel. De evaluatie van de voor- en nadelen van de stimulerende middelen modafinil en cafeïne is een ander onderdeel van het onderzoek.