Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Strategie Arbo bibliotheek Nederland 2004-2008 : van documentatiecentrum naar virtueel kenniscentrum

Author: Lavell, C.F. · Lange, J.J.J. de
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274716
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Internet · Bibliotheken · Databanken · Documentaire informatie · Catalogi · Bibliotheekwetenschap

Abstract

De Arbo bibliotheek Nederland (AB-NL) maakt integraal onderdeel uit van de activiteiten van het Arbo Platform Nederland. Doel is het werven, beschrijven, toegankelijk maken en beschikbaarstellen van vastgelegde kennis en (naslag)informatie op het domein arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie. Vanaf 2004 staat vraagsturing centraal in het collectiebeleid. Hoewel de overheid als eindverantwoordelijke voor het arbeidsomstandighedenbeleid op nationaal niveau een primaire verantwoordelijkheid heeft voor de instandhouding en ontwikkeling van een tweedelijnsinfrastructuur, zal de AB-NL vanaf 2005 naast de overheidsbijdrage ook andere financieringsbronnen proberen aan te wenden. Tot 2004 was men vooral gericht op de arboprofessional. In de nieuwe strategie zal de AB-NL ook andere doelgroepen van relevante informatie gaan voorzien. Om aan de AB-NL meer bekendheid te geven zal marketing een belangrijke en continue activiteit van de AB-NL worden. In de komende jaren zal de AB-NL uitgroeien naar een virtueel kenniscentrum met uitsluitend digitale informatie, geselecteerd en aangeleverd door het veld en daarmee optimaal gericht op de informatiebehoeften van de verschillende doelgroepen.