Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mortaliteit en morbiditeit van ongevallen in het bijzonder bij kinderen

Author: Berg, B.J. van den · Haas, J.H. de
Type:article
Date:1964
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Tijdschrift voor sociale geneeskunde, 6, 42, 202-211
Identifier: 406781
Keywords: Health · Traffic safety · Children · Mortality