Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Soldier system : systematic safety

Publication files not online:

Author: Lotens, W.A.
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:Bree, J.L.M.J. van, Proceedings Personal Armour System Symposium (PASS) Kijkduin 6-10 september, 45 - 54
Identifier: 13177
Keywords: Defence · safety · protection · military · survivability · performance

Abstract

Een analyse van conflicten laat zien dat survivability het best gediend is met het scheppen van gunstige voorwaarden voor de volgende fase in het conflict. Een kwalitatief model laat zien welke gevolgen maatregelen hebben voor survivability en welk onderzoek daarbij succesvol is geweest.