Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Van predictive naar prescriptive policing : Verder dan vakjes voorspellen

Attachments

Author: Smit, S.K. · Vries, A. de · Kleij, R. van der · Vliet, P.J. van
Type:book
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Identifier: 534890
Keywords: Criminology · Human & Operational Modelling · MSG - Modelling Simulation & Gaming · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Predictive Policing is niets anders dan politiewerk aan de hand van voorspellingen over criminaliteit. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data kan de politie straks misdaden voorspellen en dáár aanwezig zijn waar de kans op een volgend incident het grootst is. Deze publicatie gaat in op de ontwikkeling van Predictive Policing en de basisprincipes ervan. Invoering van Predictive Policing bij de politie en private beveiligers is mogelijk onontkoombaar, maar biedt ook uitdagingen op het gebied van toepassing, mens en organisatie, proces, informatie en techniek.