Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beoordeling Ongevalslocatie Honingerdijk

Attachments

Author: Goede, M. de · Kostense, J. · Horst, A.R.A. van der
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 428358
Report number: TNO-DV 2011 C075
Keywords: Traffic · Human · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Begin 2009 bleek dat er op één rijbaan van de Honingerdijk in Rotterdam (de noordelijke rijbaan richting centrum) een disproportioneel aantal eenzijdige verkeersongevallen met personenauto’s plaatsvond. Vervolgens is een aantal maatregelen ingesteld om het aantal ongevallen en de gevolgen van ongevallen te reduceren. Deze ingrepen zijn echter beschouwd als noodmaatregelen in afwachting van een definitieve oplossing op basis van een integrale probleemanalyse. In januari 2011 heeft de gemeente Rotterdam TNO verzocht om met betrekking tot de eenzijdige ongevallen een probleemanalyse uit te voeren en advies uit te brengen voor een eventuele oplossing en/of noodzakelijk aanvullend onderzoek. Dit rapport doet daar verslag van.Op basis van dit onderzoek, bestaande uit een weginspectie, wegbeeldanalyse en de bestudering van beschikbaar materiaal is gebleken dat de eenzijdige ongevallen op de Honingerdijk vooral plaatsvinden door het slippen op nat wegdek. De weginspectie in combinatie met beschikbare kennis en informatie over het risico op slippen bij bepaalde wegeigenschappen heeft laten zien dat met name de gladheid van de rails bij een nat wegdek, in combinatie met de aanwezige wegverkanting en gereden snelheden, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebben geleid tot de slip incidenten. De wegbeeldanalyse laat zien dat de inrichting van de noordelijke rijbaan ter hoogte van de bocht aanleiding geeft tot normaal rijgedrag van automobilisten waarbij de tramrails bij het nemen van de bocht bereden of gekruist wordt. Bij nat wegdek kan dit vooral voor kleine en middelgrote personenauto’s gemakkelijk slippen tot gevolg hebben.Op basis van deze kennis worden een aantal verbetermaatregelen voorgesteld, waarvan de belangrijkste zijn: • Het naar rechts verleggen van de asmarkering in de bocht van de noordelijke rijbaan vlak naast de tramrails richting centrum. Door deze ook beter zichtbaar en fysiek dwingender te maken (bijvoorbeeld schuine trottoirband of ‘broodjes’) moeten de weggebruikers hun wegpositie in de bocht meer naar rechts verplaatsen, zodat het risico op het rijden over of het kruisen van de tramrails aanzienlijk wordt verkleind. Dit vergt wel een nadere oplossing voor de interactie met fietsers (herinrichting aan de rechter kant van de rijbaan of fietsers onderlangs de Honingerdijk). • Het plaatsen van borden verplichte snelheid van 30 A1 met onderbord ‘bij nat wegdek’ gecombineerd met bord J20 slipgevaar in plaats van borden met adviessnelheden. Bovenstaande borden-combinaties dienen op iets ruimere afstand vóór de bocht (en niet ín de bocht) geplaatst te worden, zodat bestuurders tijdig kunnen anticiperen. • Het verwijderen van het aanwezige schrikweg, dat ervoor kan zorgen dat automobilisten meer naar links (weg van het object) gaan rijden in de bocht.