Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Van kansarme jongere tot kok : de truc is om oplossingen te vinden

Publication files not online:

Author: Eekert, P. van · Cremer, R.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 4, 6, 28-31
Identifier: 277542
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Dropouts · Voortijdige schoolverlaters · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Sociale controle · Socialisatie · Jeugdwerkloosheid · Horecabedrijven

Abstract

In restaurant Fifteen, Amsterdam worden jaarlijks 15 tot 20 kansarmejongeren opgeleid tot kok, van de eerste twee lichtingen is vrijwel iedereen aan het werk. Verbonden met het restaurant is de Stichting Kookdroom die de opleiding verzorgt en financiert, deels uit de opbrengst van het restaurant, deels uit donaties en gemeentelijke subsidies. Het artikel is een verslag van een vraaggesprek met de directrice van de stichting. Factoren die bijdragen tot het succes zijn: veel tijd en aandacht voor de leerlingen, een positieve benadering, het leren ontwikkelen van discipline en een brede begeleiding, dus ook als ze geen les hebben.