Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Cyber kwetsbaarheden bij Defensie

Publication files not online:

Author: Paassen, R.J.G. · Hekken, M.C. van · Verhagen, T.L.A.
Type:article
Date:2013
Source:Carré, 5, 16-19
Identifier: 479471
Keywords: Defence · Defence Research · Defence, Safety and Security · Communication & Information Organisation Mechatronics, Mechanics & Materials · ISEC - Information Security MO - Military Operations WS - Weapon Systems · TS - Technical Sciences

Abstract

Wapensystemen en de ondersteuning daarvan zijn net als de rest van de samenleving steeds meer afhankelijk van ICT. De JSF is in feite een vliegend computersysteem dat gekoppeld is aan computersystemen op de grond die het voor en tijdens de vlucht van informatie voorzien. In de defensie Cyber strategie wordt daarom zwaar ingezet op het versterken van de verdedigende capaciteiten. Het ligt voor de hand om dan in eerste instantie te denken aan een versterking van het informatiebeveiligingsregime, bijvoorbeeld in IT omgevingen als Titaan en Mulan.