Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geluidhinder en geluidisolatie in de woningbouw II : sociaal-psychologische aspecten van de geluidhinder

Attachments

Author: Bitter, C. · Horch, C.
Type:report
Date:1958
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: Instituut voor gezondheidstechniek TNO · GO IG
Identifier: 268181
Report number: IG 25
Keywords: Audiology · Noise annoyance