Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

In Nederland meer dan ooit sprake van elite-beroepsbevolking : de toekomst van arbeid, gezondheid en welzijn

Author: Smulders, P.G.W. · Bloemhoff, A. · Dijk, F.J.H. van · Huijgen, F.
Type:article
Date:1991
Source:Maandblad voor arbeidsomstandigheden, 9, 67, 525-528
Identifier: 132776
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Demografie · Nationale statistieken · Beroepsbevolking · Welzijn

Abstract

Dit artikel geeft de resultaten weer van de scenariostudie 'Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst' met betrekking tot het heden en het recente verleden. Stilgestaan wordt bij veranderingen in arbeid en bedrijf op macro-niveau, en bij ontwikkelingen aangaande de kwaliteit van de arbeid. Vervolgens wordt ingegaan op ontwikkelingen in de gezondheid van de werkende bevolking. Het artikel wordt onderbouwd met tabellen over onder meer de beroepsbevolking in Nederland van 1899 - 1987, over werkenden die zich niet gezond voelen, WAO-toetreding en ziekteverzuimpercentages in Nederland.