Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tevreden, maar het kan beter : tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra

Author: Winters-van der Meer, A.C.M. · Kleefstra, S.M. · Kool, R.B. · Steenbeek, R.
Type:book
Date:2004
Publisher: Prismant
Place: Utrecht
Identifier: 274695
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Universiteiten · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Prestatie · Welzijn · Patienten

Abstract

In opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU, voorheen de Vereniging Academische Ziekenhuizen) is door Prismant onderzoek verricht naar de tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra. De Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) heeft samen met de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) een Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische Ziekenhuizen (KPAZ) ontwikkeld. Het instrument KPAZ levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg van de Universitair Medische Centra. Dit sluit aan bij de wens van onder meer verzekeraars, overheid en inspectie om zicht te krijgen op prestaties van ziekenhuizen. Dit rapport beschrijft de eerste toepassing van dit meetinstrument. Indien bruikbaar en relevant kan de KPAZ ook door andere ziekenhuizen in het kader van de ontwikkeling van prestatie-indicatoren worden toegepast. Dit vergroot de mogelijkheden van vergelijking en dus van het vinden van plaatsen waar verbetering nodig is en van plaatsen waar de beste resultaten worden behaald. Het onderzoek is te beschouwen als een uitgebreid pilot-onderzoek. Het primaire doel is het meten van de tevredenheid van patiënten.