Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Klassegenoten. De situatie van Turkse en Nederlandse jongeren vergeleken : Psycho-sociale problemen van Turkse adolescenten, rapport 5

Attachments

Author: Danz, M.J. · Grundemann, R.W.M. · Koopman, D.
Type:report
Date:1987
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Source:2e herz. dr.
Identifier: 244359
ISBN: 90-6743-099-4
Report number: 86.025
Keywords: Health · Migranten · Culture · Psychosocial environment · Adolescents · Young Adult