Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014

Attachments

Author: Smeets, J.P.M. · Lako, P. · Mozaffarian, M. · Beurskens, L.W.M. · Lensink, S.M. · Hekkenberg, M. · Groen, B. in `t · Taris, A. · Zuijlen, C.L. van · Jans, G. · Wassenaar, J.A. · Mijnlieff, H.
Type:other
Date:2013
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 64 p.
Identifier: 823304
Report number: ECN-E--13-050

Abstract

Het Ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN en DNV KEMA over de basisbedragen voor 2014. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV KEMA en TNO. Dit rapport bevat het eindadvies over de basisbedragen dat tot stand is gekomen na consultatie van marktpartijen. De basisbedragen zijn zo berekend dat zij toereikend zijn voor het merendeel van de projecten in de betreffende categorie. Het rapport bevat tevens advies om enkele categoriedefinities aan te passen, namelijk bij ketels op vaste biomassa en bij geothermie. Voor verlengde levensduur van thermische conversie is aanvullend advies (ECN-N--13-039) uitgebracht. Aanvullende informatie is te vinden via onderstaande links.