Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Audit: Essentieel, maar beperkt meetinstrument [Audit: Essential, but limited measuring instrument]

Publication files not online:

Author: Buitendijk, S.E. · Post, J.A.M. van der
Type:article
Date:2011
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 4, 155, 144-145
Identifier: 427540
Keywords: Health · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Audit is een instrument om kwaliteitsverbetering van zorg te bewerkstelligen. Een audit maakt duidelijk hoe vaak professionals zich houden aan de afspraken die zij zelf hebben gemaakt. Auditresultaten kunnen zo een prikkel vormen voor zorgverleners om richtlijnen die de kwaliteit van de zorg ten goede komen, in de praktijk ook echt na te leven. Het toepassen van een auditproces in de perinatale zorg, betekent het in gang zetten van een kwaliteitscyclus voor de perinatale zorgketen. Dit gebeurt onder andere met de uitkomsten van de ‘Landelijke perinatale audit studie’ van het College voor Zorgverzekeringen. Auditresultaten vormen echter op zich geen evidence voor het nut van nieuwe vormen van zorg.