Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sporten via het werk raakt in : steeds meer werkgevers voeren actief leefstijlbeleid

Author: Simons, M. · Verheijden, M.W. · Hildebrandt, V.H.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Arbo, 7/8, 5, 34-36
Identifier: 277915
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Gezondheid · Sport · Arbobeleid bedrijven · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO

Abstract

Werkgevers bieden werknemers steeds vaker bewegingsprogramma's aan, blijkt uit een enquête onder krap 1000 bedrijven en instellingen. Vorig jaar deed 32 procent van de organisaties met 500 of meer werknemers aan bewegingsstimulering. In 2003 lag dat percentage nog op 14 procent. Actieve aandacht voor overgewicht komt echter relatief nog weinig voor. Vakmedia