Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Duurzame Inzetbaarheid: Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers

Author: Hazelzet, A. · Sanders, J. · Langelaan, S. · Giesen, F. · Keijzer, L.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 434453
ISBN: 9789059863897
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Lagergeschoold · Lager opgeleid · Werknemers · Scholing · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Scholing volgen is voor lager opgeleide werknemers geen vanzelfsprekendheid. Dit geldt voor werknemers die lang bij dezelfde werkgever werken en zeker voor werknemers die lang in dezelfde functie werken. Scholing is echter een belangrijk middel om (laagopgeleide) werknemers duurzaam inzetbaar te houden; door een opleiding of cursus te volgen blijven lager opgeleiden aantrekkelijke werknemers en lopen zij minder risico op het verlies van hun baan. De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt: Welke psychologische factoren spelen een rol bij de scholingsdeelname van laaggeschoolde werknemers en hoe kunnen deze factoren beïnvloed worden? Centraal staan de concepten scholingsintentie en scholingsdeelname. Er is gekeken naar de relatie tussen deze twee concepten en naar de invloed van omgevings-, werk-, loopbaan- en persoonskenmerken op scholingsintentie en –deelname en naar de invloed van deze kenmerken op de relatie tussen beide concepten.