Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Toetsingslijst schenkt aandacht aan (bijna) alle psychosociale aspecten arbeid: TNO ontwikkelt nieuw welzijnsinstrument

Author: Orden, C.Y.D. van · Gaillard, A.W.K.
Type:article
Date:1995
Source:Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 4, 71, 204-205
Identifier: 135994
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Stress · Geestelijke overbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Welzijn · Arbobeleid bedrijven

Abstract

De Arbowet verplicht bedrijven jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren. Niet alleen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook op dat van welzijn. Ofschoon inmiddels een aantal meetinstrumenten beschikbaar is, ontbreekt het aan modules om een goede risico-inventarisatie op het terrein van welzijn uit te kunnen voeren. Er is daartoe een nieuwe methode ontwikkeld: de Toetsingslijst Mens en Organisatie (TOMO). Hierbij is uitgegaan van het model van Karasek. Het onderzoek resulteerde in een lijst van psychosociale knelpunten. Probleem is nog dat weinig bekend is over de relatieve zwaarte en interacties van de diverse knelpunten.