Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Levenlang leren stimuleert langer doorwerken

Author: Korteling, J.E.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Opleiding & Training, maart, 1, 25-28
Identifier: 352100
Keywords: Training · Vergrijzing · Aging · Learning

Abstract

Door verbetering van de volksgezondheid, de daling van het geboortecijfer en de babyboom na de Tweede Wereldoorlog is een van de cruciale vragen waar onze samenleving voor staat wie de pensioenen zal gaan betalen. Nu al blijft, zo blijkt uit de cijfers, slechts een relatief klein deel van de arbeidsbevolking in dienst tot de pensioengerechtigde leeftijd.