Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Hoe kan effectieve ontzouting bereikt worden? Theorie en ervaringen uit de praktijk

Publication files not online:

Author: Lubelli, B.A. · Hees, R.P.J. van
Type:bookPart
Date:2012
Publisher: Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers
Place: Delft
Source:Duurzame instandhouding; TNO - NVMz studiedag, 43-51
Identifier: 452883
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · BM - Building Materials · TS - Technical Sciences

Abstract

OnEouten door het gebruik van kompressen is een techniek die meer en meer gebruiK wordt in de conservering van historisch metselwerk. Niettemin, wordt ontzouten nog vaak uitgevoerd op een trial and error basis, zonder wetenschappelijke kennis van de processen die vocht- en zouttranspoft regelen. Om het ontzoutingsproces te optimaliseren is, binnen het Europese project Desalination, een modulair systeem van kompressen ontwikkeld. Dit is gebaseerd op het afstemmen van de porieverdeling van de kompressen op die van de ondergrond, om ontzouting op de meest efficiënte manier te bereiken, Deze aanpak is in de praKijk gebruikt bij het onÞouten van twee belangrijke monumenten: de meesterproeven in het Waag gebouw te Amsterdam en bij voorbereidende proeven aan de Pofticus van het Rubenshuis te Antwerpen, In beide gevallen zijn bevredigende resultaten bereikt.