Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Private intermediairs arbeidstoeleiding : rapportage inventarisatiestudie

Author: Cremer, R. · Wevers, C.W.J.
Type:report
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274246
Report number: r9900322
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Wet REA · Arbeidsvoorzieningsorganisatie · UWV · Werkbedrijf

Abstract

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft evenals TNO behoefte aan een overzicht van de rol en de activiteiten van particuliere intermediairs die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van arbeidsgehandicapten. In het kader van het doelfinancieringsprogramma SZW TNO 'Arbeid en handicap' wordt daarvoor deze informatie verzameld. In een voorgaande inventarisatie werden actoren en processen van de arbeidstoeleiding van arbeidsgehandicapten in kaart gebracht (Cremer, Wevers, 1998). In samenspraak met vertegenwoordigers van het ministerie werd er voor gekozen om in een vervolgstudie de rol van de private intermediairs bij de arbeidstoeleiding diepgaander te onderzoeken.