Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trainen met gesimuleerde mensen : Effectief inzetten van gedragsmodellen voor militaire training

Publication files not online:

Author: Bosch, K. van den · Bosse, T. · Jong, S. de
Type:article
Date:2015
Source:Militaire Spectator, September, 9, 184, 358-373
Identifier: 528154
Keywords: Virtual environments and Gaming · Defence Research · Defence, Safety and Security · Human & Operational Modelling · TPI - Training & Performance Innovations PCS - Perceptual and Cognitive Systems MSG - Modelling Simulation & Gaming · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Militaire missies vinden steeds vaker plaats in verstedelijkt gebied, in landen met minder bekende culturen en in regio’s met veel lokale groepen, die elk hun eigen belangen hebben. De hedendaagse militair moet complexe situaties snel kunnen analyseren en doorgronden. Een goede training in situatiebeoordeling, besluitvorming en communicatie is hiervoor onontbeerlijk. In huidige opleidingsprogramma’s wordt dit geoefend in simulaties met rollenspelers. Dit is niet altijd optimaal. Bovendien is de inzet van rollenspelers duur en moeilijk te organiseren. Gedragsmodellen bieden de mogelijkheid om simulatietraining systematischer, effectiever en efficiënter te maken. Maar wat zijn gedragsmodellen eigenlijk? Wat is er nodig om ze in te zetten voor militaire training, en welke mogelijkheden bieden ze voor Defensie?