Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zelfsturende teams : de praktijk aan het woord

Publication files not online:

Author: Peeters, M. · Geest, L. van der
Type:book
Date:1996
Publisher: Kluwer Bedrijfswetenschappen
Place: Deventer
Identifier: 166501
ISBN: 90-267-2521-3
Keywords: Workplace · Arbodoc · Nederland · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Organisatiemethoden · Reorganisatie · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid

Abstract

Veel ondernemingen hebben recentelijk de stap naar het werken met zelfsturende teams, gezet, met als dubbele doelstelling een vergroting van zowel de slagvaardigheid naar de markt als de betrokkenheid van de werknemers. De invoering en ontwikkeling van vormen van groepswerk verloopt niet probleemloos, zo wijzen vele ervaringen uit. Toch slagen de pioniers er in de grootste voetangels en klemmen te omzeilen. Hoe men dat doet staat centraal in deze publicatie. De auteurs laten diverse initiatiefnemers (zoals Akzo, Johnson, Holec, Van Nelle) aan het woord over hoe zij de diverse problemen hebben aangepakt. De antwoorden zullen echter niet als 'wondermiddel' moeten worden gezien, maar veeleer als 'eye-opener'. Per onderwerp wordt tips uit theorie en praktijk gepresenteerd.