Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ-richtlijn 'Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen [Dutch Preventive Youth Health Care Service guideline on children born too early and/or too small for gestational age]

Publication files not online:

Author: Pal-de Bruin, K.M. van der · Heerdink, N. · Kamphuis, M. · Pols, M.A.
Type:article
Date:2014
Source:Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, 158, A6745
Identifier: 515022
Keywords: Health · Child care · Growth curve · Newborn · Organization and management · Patient care · Practice guideline · Prematurity · Preschool child · Small for date infant · Standards · Adolescent · Birth Weight · Child · Child, Preschool · Continuity of Patient Care · Female · Gestational Age · Growth Charts · Humans · Infant · Infant Care · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Male · Netherlands · Practice Guidelines as Topic · Premature Birth · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Bij kinderen die te vroeg geboren worden of met een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur (‘small for gestational age’ (SGA)) is intensieve zorg en nazorg gewenst. Knelpunten hierbij zijn de vaak gedeelde zorg door kinderartsen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg (jgz) en andere professionals voor de zeer te vroeg geboren kinderen (< 32 zwangerschapsweken), en het signaleren van mogelijke later ontstane gezondheidsproblemen bij de matig vroeg geboren kinderen (na 32-37 zwangerschapsweken). De multidisciplinair ontwikkelde en evidencebased jgz- richtlijn ‘Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen’ is relevant voor alle professionals betrokken bij de zorg voor deze groep kinderen. De belangrijkste aanbevelingen zijn: (a) tijdig en volledig overdragen van gegevens na ontslag uit ziekenhuis, (b) gestructureerde gegevensuitwisseling bij gedeelde nazorg, (c) aanwijzen van een casemanager per kind, (d) corrigeren van de testleeftijd voor de mate van vroeggeboorte bij ontwikkelingsonderzoek, en (e) mogelijkheid van gebruik van speciale curves en normen voor vroeggeboren kinderen bij het beoordelen van de groei en ontwikkeling.