Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Risicofactoren voor RSI

Author: Heuvel, S. van den · Beek, A. van der · Bongers, P.
Type:lecture
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 777410
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Body@Work Seminar "Werken aan bewegen en gezondheid", 8 november 2007, Vrije Universiteit Amsterdam.