Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Structuur en functioneren van het Regionaal stelsel van voorzieningen voor ouderen in 's-Gravenhage

Author: Kastelein, M. · Staats, P.
Type:report
Date:1989
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 503068
Report number: 89106
Keywords: Health

Abstract

Resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het stelsel van voorzieningen voor ouderen.