Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Van oormerk naar sieraad : nieuwe elektronische identificatiemiddelen voor runderen

Attachments

Author: Sewalt, K.E. · Tilburg, M.W.T. van · Doodeman, G.J.N. · Laloli, P.
Type:report
Date:2009
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: TNO Informatie- en Communicatietechnologie
Identifier: 348069
Report number: 35027
Keywords: Informatics · RFID · Elektronische identificatie · Runderen

Abstract

In 2009 zijn in Europees verband gesprekken gestart over het overgaan op elektronische identificatie bij runderen. De identificatie van vee in Europa gebeurt door het aanbrengen van identificatiemiddelen. TNO heeft een onderzoek uitgevoerd om 1.Te inventariseren welke alternatieven er zijn voor het oormerk als elektronische identificatie en registratie in de rundveesector zou worden ingevoerd. 2.Welke van deze alternatieven het meeste kans zou maken 3.Een prototype van een kansrijk alternatief te maken. Conclusie is dat deze alternatieven mogelijk zijn, maar nog wel getest moeten worden in de praktijk.