Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Milieugerichte innovatie in dienstverlening aan consumenten: voorbereiding van demonstratieprojecten. Eindrapportage

Publication files not online:

Author: Weterings, R.A.P.M. · Bouman, M.J. · Vermeulen, W.J.V. · Bruin, P.A.F. de · Siderius, P.J.S.
Type:report
Date:1996
Publisher: TNO
Place: Apeldoorn
Institution: TNO Studiecentrum voor technologie en beleid
Identifier: 356831
Report number: STB/96/013
Keywords: Environment

Abstract

Voor u ligt het eindrapport van een project dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De uitvoering was in handen van het TNO Studiecentrum voor Technologie en Beleid (TNO-STB) en het SWOKA Instituut voor Strategisch Consumentenonderzoek. Doel van dit project was enkele demonstratieprojecten voor te bereiden, die zowel aanbieders als consumenten ervan kunnen overtuigen dat milieuvriendelijker vormen van dienstverlening haalbaar, acceptabel en aantrekkelijk zijn. Uitgangspunt is dat uitbreiding van het aanbod van keuzemogelijkheden in milieuvriendelijke richting de consument uitnodigt tot aanpassing van diens gedragspatroon in meer duurzame richting.