Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trendrapport bewegen en gezondheid 1998/1999

Publication files not online:

Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Type:book
Date:1999
Publisher: Koninklijke Vermande
Place: Lelystad Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid
Identifier: 168944
ISBN: 90-5458-735-0
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten

Abstract

Het wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid. Op initiatief van TNO en met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besloten de resultaten van activiteiten als 'Nederland in Beweging!' en 'Jeugd in Beweging!' periodiek te rapporteren in 'Trendrapporten bewegen en gezondheid'. Beleidsmakers, onderzoekers, instanties en personen betrokken bij de implementatie van bewegings-stimulerings-programma's kunnen zich zo snel op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten. Dit is het tweede rapport dat, in vergelijking tot het eerste uit 1997, is verbreed tot een scala van organisaties die actief zijn op dit terrein. Het rapport is tevens een platform waarin organisaties hun meest recente onderzoek kunnen presenteren. Achtereenvolgens worden behandeld: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen; de vraag of Nederlanders nog wel (genoeg) bewegen; trends in sportieve activiteit in Nederland; het beloop van alledaagse lichamelijke activiteit van een selecte groep Nederlanders; lichamelijke activiteit in relatie tot andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten; trends in sportblessures in Nederland.