Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De bedrijfsarts tussen preventie en curatie : de toekomstige rol van de bedrijfsarts

Author: Putten, D. van · Amstel, R. van · Anema, H.
Type:article
Date:2003
Source:Arbo, spec. okt, 1, 17-20
Identifier: 276958
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Preventie · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid

Abstract

De positie en functie van de bedrijfsarts staan ter discussie. Zelfs binnen de beroepsgroep worden deze ter discussie gesteld, getuige het positioneringsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de serie praktijkdilemma's in het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Vakmedia